ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 896 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
สรายุทธ 2015-12-02 /09:54( 307 ) งานชัณสูตร(LAB) เปลี่ยนแบตแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ ปิดงาน ได้ทำการซ่อมโดยเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ขอจำหน่ายและซื้อทดแทน ซ่อมอะไหล่
อำไพ 2015-12-02 /09:00( 306 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) เม้าไม่ขยับ ปิดงาน หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
สรียา ทัพน้อย 2015-12-02 /08:59( 305 ) งานประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ แล้วสายไม่ถึง ปิดงาน ต้องใช้สาย usb 3M ซ่อมอะไหล่
รุจี ปุรณัน 2015-11-27 /11:44( 304 ) งานซักฟอกและซัฟพลาย พิมพ์ไม่ได้ ปิดงาน ใช้งานไม่ได้ หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
สรียา ทัพน้อย 2015-11-26 /11:08( 303 ) งานประชาสัมพันธ์ เครื่องพิมพ์ตัวหนังสือขาด ล้างหัวพิมพ์แล้วไม่หาย ปิดงาน หัวพิมพ์เสียหาย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
นิลาวรรณ ศรีจันทร์ 2015-11-23 /10:17( 302 ) งานบริหาร เปิดเครื่องแล้วไม่ติด ใช้งานไม่ได้ ปิดงาน จากการตรวจสอบพบว่า mainboard power-supply และ keyboard เสียเนื่องจาก หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
อนุสรณ์ 2015-11-16 /11:00( 301 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) ขยับสายหน้าจอ หน้าจอดีขึ้น แต่ปล่อยสีเปลี่ยน ปิดงาน เปลี่ยนสายหน้าจอ (ใช้อะไหล่) ซ่อมอะไหล่
พรพจน์ จันทร์เฉลิมศรี 2015-11-13 /09:08( 300 ) งานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ โปรแกรมระบาดวิทยา R506 นำเข้าจากข้อมูลระบาด จาก Hosxp ไม่ได้ ปิดงาน ติดตั้งโปรแกรม office 2010 และเครื่องช้า RAM 1GB น้อยไปไม่เหมาะกับการทำงานควรเพิ่ม ซ่อมอะไหล่
ทัศนีย์ 2015-11-13 /09:07( 299 ) งานผู้ป่วยในหญิง (IPD1) เปิดไฟไม่เข้า ปิดงาน หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
อำไพ 2015-11-13 /09:06( 298 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่พิมพ์ ปิดงาน หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก