ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 896 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
ARI 2021-01-11 /10.02( 1227 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) เครื่องปริ้นสติกเกอร์ยาไม่ทำงาน ปิดงาน ระบบรวนค้าง/restart ระบบ ซ่อมเอง
พี่ชัช 2121-01-11 /10:01( 1226 ) งานแพทย์แผนไทย เน็ตใช้ไม่ได้ รับงาน
วิทยา 2121-01-08 /08:01( 1225 ) งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่องใส่ชำรุด รออนุมัติ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
มิ้น 2121-01-06 /09:01( 1224 ) งานพัสดุ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ปิดงาน ลงโปรแกรมใหม่ ซ่อมเอง
พี่โอ๋ 2121-01-06 /09:01( 1223 ) คลังยา ต้องตั้งเวลาตลอดตอนเปิดเครื่อง ปิดงาน ถ่าน bios หมด/เปลี่ยนถ่าน ซ่อมเอง
ห้องตรวจ 3 2021-01-05 /10:00( 1222 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) เครื่องค้างต้องคอย reset ปิดงาน แก้ไขเบื่องต้น
การเงิน 2021-01-05 /08:57( 1221 ) งานการเงิน ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ปิดงาน มีการ scanport จึงถูกบล็อค ติดตั้ง Anti virus ใหม่ ซ่อมเอง
ทิพาพร 2121-01-05 /08:01( 1220 ) งานผู้ป่วยหนัก(ICU) เครื่องEpsonL210 ส่งซ่อม ไม่สามารถปริ้นได้/ส่งซ่อม ส่งซ่อมร้าน
ฐิพาพร 2121-01-04 /14:01( 1219 ) งานผู้ป่วยหนัก(ICU) ปริ้นแล้วเป็นลาย ปิดงาน ตลับหมึกใกล้หมด ซ่อมเอง
อังคณา 2021-01-04 /10.23( 1218 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) ดูฟิล์มไม่ได้ ปิดงาน โปรแกรมดูฟิล์ม error /ติดตั้งโปรแกรมใหม่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก