ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 902 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
สาลินี 2121-01-18 /14:01( 1237 ) งานรังสี(XRAY) ไฟดับคอมเปิดไม่ติด
สาลินี 2121-01-18 /14:01( 1236 ) Administrator ไฟดับคอมเปิดไม่ติด
หญิง 2121-01-18 /13:01( 1235 ) งานผู้ป่วยในหญิง (IPD1) คอมไม่ติด
สอง 2021-01-15 /13:23( 1234 ) งานการเงิน เครื่องปริ้นสั่งแล้วไม่ปริ้น
พี่เพ็ญ 2021-01-14 /14:46( 1233 ) งานพัสดุ เสียบ usb แล้วไม่ขึ้น รออนุมัติ usb ช๊อต/power supply เสียงดัง+จ่ายไฟไม่พอ ซ่อมอะไหล่
พี่นิค 2021-01-14 /13:35( 1232 ) งานการเงิน ถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้นขีดๆ2เส้น ปิดงาน ทำความสะอาดกระจกแสกน ซ่อมเอง
นางสาวอารีรักษ์ โชคสถาพร 2021-01-13 /14.40( 1231 ) งานพัสดุ แป้นพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ รออนุมัติ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
ประวิทย์ 2021-01-12 /13:06( 1230 ) งานชัณสูตร(LAB) คอมทำงานช้า รออนุมัติ ฮาร์ดดิส รุ่นเก่าการเขียนอ่านข้อมูลเลยช้า ซ่อมอะไหล่
ป้าตุ๋ย 2021-01-12 /13:04( 1229 ) งานฝ่ายการพยาบาล เปิดไม่ขึ้นหน้าจอ ปิดงาน ทำความสะอาด RAM ซ่อมเอง
พยาบาล 2021-01-11 /14:35( 1228 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) ปริ้นไม่ออก ปิดงาน ซ่อมเอง
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก