ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 828 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
สรัณณัฏฐ์ 2020-09-24 /23:09( 1159 ) งานผู้ป่วยในหญิง (IPD1) เข้าโปรแกรม I plaza ไม่ได้
ทพ.สันติชัย นุ่นปาน 2020-09-23 /10:09( 1158 ) งานทันตกรรม หน้าจอเลือน ไม่คมชัด
ทพ.สันติชัย นุ่นปาน 2020-09-23 /10:09( 1157 ) งานทันตกรรม หน้าจอเลือน ไม่คมชัด
นุจรี ช่างตีเหล็ก 2020-09-18 /9.36( 1156 ) งานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ จอมีเส้นกลางจอและกระพริบ รออนุมัติ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
นางสาวธัญญวรรณ บุญผล 2020-09-16 /09.03( 1155 ) งานห้องฉุกเฉิน (ER) ปริ้นแล้วหมึกเลอะ รออนุมัติ ฟิล์มความร้อนเสีย (FUSER FILM ASSY) เสีย/ส่งซ่อม ส่งซ่อมร้าน
มิลลิกา ทับงาม 2020-09-15 /10:09( 1154 ) งานผู้ป่วยในหญิง (IPD1) เข้าหน้าจอ ไม่ได้ ค้างอยู่หน้า สีฟ้า รออนุมัติ windows/ฮาร์ดดิส มีปัญหา /ทำการลงโปรแกรมใหม่และเปลี่ยน ฮาร์ดดิส ซ่อมอะไหล่
วลัยพร ปานรัตน์ 2020-09-03 /10.39( 1152 ) งานผู้ป่วยหนัก(ICU) ค้างบ่อยมาๆต้องรีเครื่องตลอด พัสดุดำเนินการ hdd เป็นรุ่นเก่ามีอาการค้างๆหายๆ เป็นบ่อย bad ซ่อมอะไหล่
นางสาวอารีรักษ์ โชคสถาพร 2020-09-03 /09.57( 1151 ) งานพัสดุ สัญญาณอินเตอร์เนต ติดๆ ดับๆ และบนจอแสดงภาพขึ้นเครื่องหมายกากบาทตลอด
ณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง 2020-09-02 /15.40 น.( 1150 ) งานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ Restart และเปิดใหม่แล้ว ไม่ทำงาน
วลัยลักษณ์ รัสดีดวง 2020-09-01 /1456( 1149 ) งานห้องฉุกเฉิน (ER) หน้าจอหายไปครึ่งหน้า พัสดุดำเนินการ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก