ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 930 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
พิษณุ 2021-03-02 /14.00( 1265 ) งานบริหาร ใช้งานดูกล้องวงจรปิดไม่ได้
นันทพร ชื่นเทศ 2021-03-02 /10.00( 1264 ) งานผู้ป่วยตึกพิเศษ(VIP) wifi เชื่อมต่อไม่ได้ ปิดงาน สาย lan หลวม ซ่อมเอง
ส้มโอ 2021-03-02 /11:58( 1263 ) งานประชาสัมพันธ์ คอมทำงานช้า/มีเสียงเหมือนไฟช๊อตที่ อแดปเตอร์
ส้มโอ 2021-03-02 /11:38( 1262 ) งานประชาสัมพันธ์ เครื่องช้า/ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง
อังคณา เดชจบ 2021-02-23 /14.30( 1261 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) Printer ปริ้นสีไม่ออก รับงาน ซ่อมเอง
อังคณา 2021-02-17 /13:10( 1260 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) สั่งปริ้นแล้ว error ปิดงาน restat printer spool ซ่อมเอง
อังคณา 2021-02-17 /10:37( 1259 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) เปลี่ยนภาษาไม่ได้เลย รีเครื่อง แล้วโปรแกรมหน้าจอหาย ปิดงาน user profile เสีย ซ่อมเอง
รุจี 2121-02-17 /09:02( 1258 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) เครื่องค้าง ปิดงาน windows เสีย scan disk ซ่อม ซ่อมเอง
วิลาสินี กุลธรรม 2021-02-15 /10.00( 1257 ) งานซักฟอกและซัฟพลาย หน้าจอเปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
อาทิตย์ 2021-02-15 /10:50( 1256 ) งานซ่อมบำรุง จอเบลอภาพไม่ชัด พัสดุดำเนินการ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก